rejestracja internetowa  |  poczta zoz  

SmodCMS
aids.gov.pl

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Aktualności

» więcej

Jesteś zapisany do lekarza specjalisty, ale w umówionym terminie jest to niemożliwe?

Aktualności

Odznaczenia naszych pracowników

21.11.2016

26.10.2016r. Podczas wojewódzkich obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego Złoty Medal za Wieloletnią Służbę otrzymał Pan Andrzej Pobieżyński – Z-ca dyrektora ds. medycznych, Kierownik Oddziału i Poradni Chirurgicznej21.10.2016r. Podczas obchodów 25-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych srebrne odznaczenie za zasługi dla Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych otrzymał Pan Stanisław Goliński – Pielęgniarz Koordynujący Bloku Operacyjnego


11.11.2016r. Podczas wojewódzkich obchodów Dnia Święta Niepodległości Odznaczenie Ministra Zdrowia za działania na rzecz ochrony zdrowia otrzymał Pan Piotr Łukaszuk – Kierownik Oddziału Wewnętrznego


Przyznane odznaczenia są potwierdzeniem wysokiej jakość świadczonych usług, a także zaangażowania, wiedzy i doświadczenia naszej kadry. Gratulujemy!

Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych

16.11.2016

Zbliża się okres zimowy, trudny szczególnie dla osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej, osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób bezdomnych,
w tym również niepełnosprawnych.


Okres ten niezwykle trudny ze względu na wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowe a wielu osobom często trudno jest przełamać barierę społecznego wstydu przed biedą i ubóstwem, aby skorzystać w zimowych okresie z rozwiązań systemu pomocy społecznej.
Wsparcie udzielane osobom, powinno dotyczyć nie tylko zaspokajania potrzeb noclegowych, zaopatrzenia w ciepłą odzież czy posiłek, ale również pomocy w dotarciu do odpowiednich instytucji pomocy społecznej, służb porządkowych
i placówek świadczących usługi opiekuńcze


W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. funkcjonować będzie bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko -mazurskiego.

Powiatowe ćwiczenia zarządzania kryzysowego

03.11.2016

W dniu 3 listopada 2016 roku na terenie Powiatu Nidzickiego odbyły się ćwiczenia obronne kierowane przez Pana Grzegorza Napiwodzkiego Starostę Nidzickiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu.

,,Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego”

26.10.2016
Program

21.10.2016

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych od 1 maja 2014 r.

I. NA OBJĘCIE KIEROWNICTWA I UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W NASTĘPUJĄCYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH ZOZ W NIDZICY:

 • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY I PORADNIA CHIRURGICZNA
 • DZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ
 • IZBA PRZYJĘĆ
 • NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

II. NA OBJĘCIE STANOWISKA ZASTĘPCY KIEROWNIKA I UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE I PORADNI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ


III. NA OBJĘCIE KOORDYNACJI I UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W NASTĘPUJĄCYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH ZOZ W NIDZICY

 • ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
 • NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

IV. NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: choroby wewnętrzne, ginekologia i położnictwo, chirurgia ogólna, pediatria, neonatologia, ratownictwo medyczne, opieka długoterminowa, anestezjologia i intensywna terapia, kardiologia, alergologia, urologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, wady postawy, preluksacja, rehabilitacja, psychiatria, psychologia, diagnostyka obrazowa, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, medycyna rodzinna, neurologia, dermatologia, transport sanitarny, diagnostyka laboratoryjna i bakteriologiczna, farmacja.


dla osób legitymujących się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zawodach:


lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny/kierowca, diagnosta laboratoryjny, magister / technik farmacji, technik / magister rehabilitacji/fizjoterapii, opiekun medyczny.

Szczegółowy opis warunków konkursu znajduje się u Udzielającego Zamówienia.


Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Agnieszka Malinowska – Z-ca dyrektora ds. administracyjnych, tel. 89 625 05 14, fax 89 625 05 59 e-mail: szpital@zoz.nidzica.pl

Rozpoczęcie świadczenie usług: 1 STYCZNIA 2017r.


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 15.11.2016r. do godz. 11:00 w sekretariacie ZOZ w Nidzicy, ul. Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica, z dopiskiem:. „Konkurs na świadczenia z zakresu (tu wpisać przedmiotowy zakres, którego oferta dotyczy)”. Oferty winne być sporządzone na druku ofertowym dostępnym w sekretariacie ZOZ Nidzica lub na stronie internetowej www.zoz.nidzica.pl Postępowanie konkursowe odbędzie się w dniu 15.11.2016r. o godzinie 12:00, w sali konferencyjnej ZOZ, przy ul. Mickiewicza 23.


Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu na zasadach określonych w szczegółowym opisie warunków konkursu. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu w całości lub tylko w pewnym jego zakresie, jak również przesunięcia terminu składania ofert.


Anna Osłowska

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy


Nidzica, 21.10.2016r.


13 Października Dzień Ratownictwa Medycznego

13.10.2016
Mammografia

12.10.2016

Zapraszamy osoby powyżej 60 roku życia na bezpłatne badania w ramach projektu ,,Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego”

projektpl13.powiatnidzicki.pl

BADANIA RTG KLATKI PIERSIOWEJ

Drogi Pacjencie
W celu wykonania bezpłatnego badania rtg – w pierwszej kolejności zgłoś się do swojego lekarza rodzinnego.

Badania RTG klatki piersiowej

 1. Wizyta u lekarza rodzinnego – odbiór skierowania na badania RTG klatki piersiowej do ZOZ w Nidzicy,
 2. Pracownia RTG ZOZ Nidzica, ul. Mickiewicza 25 (I piętro), wypełnienie karty rejestracyjnej do projektu, wykonanie badania od poniedziałku do piątku, godz. 08.00- 21.00. Na badania RTG nie ma konieczności wcześniejszej rejestracji.
 3. Odbiór wyników RTG u lekarza rodzinnego.

BADANIA SPIROMETRYCZNE

Drogi Pacjencie
W celu wykonania bezpłatnego badania spirometrycznego –zgłoś się do rejestracji w Punkcie Informacyjnym ZOZ w Nidzicy od dnia 2 maja 2016 r.

 1. Rejestracja na badanie spirometryczne – ZOZ Nidzica, Punkt informacyjny ZOZ Nidzica (parter), ul. Mickiewicza 25, tel. 89 625 05 00. Pozyskanie informacji o zasadach przygotowania się do badania podczas rejestracji, oraz dostępne na stronie internetowej projektu projektpl13.powiatnidzicki.pl zakładka Pliki do pobrania.
 2. Wypełnienie karty rejestracyjnej,
 3. Wykonanie badania spirometrycznego,
 4. Odbiór wyników spirometrii- Punkt informacyjny ZOZ Nidzica.

BADANIAMI SĄ OBJĘTE OSOBY POWYŻEJ 60 ROKU ŻYCIA
ZAMIESZKUJĄCE TEREN POWIATU NIDZICKIEGO

BADANIA WYKONYWANE SĄ PRZEZ
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIDZICY

Projekt pn. „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

06.10.2016
Mammografia

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii
(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)