rejestracja internetowa  |  poczta zoz  

SmodCMS
aids.gov.pl

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Aktualności

» więcej

Jesteś zapisany do lekarza specjalisty, ale w umówionym terminie jest to niemożliwe?

Aktualności

21.10.2016

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych od 1 maja 2014 r.

I. NA OBJĘCIE KIEROWNICTWA I UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W NASTĘPUJĄCYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH ZOZ W NIDZICY:

 • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY I PORADNIA CHIRURGICZNA
 • DZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ
 • IZBA PRZYJĘĆ
 • NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

II. NA OBJĘCIE STANOWISKA ZASTĘPCY KIEROWNIKA I UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE I PORADNI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ


III. NA OBJĘCIE KOORDYNACJI I UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W NASTĘPUJĄCYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH ZOZ W NIDZICY

 • ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
 • NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

IV. NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: choroby wewnętrzne, ginekologia i położnictwo, chirurgia ogólna, pediatria, neonatologia, ratownictwo medyczne, opieka długoterminowa, anestezjologia i intensywna terapia, kardiologia, alergologia, urologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, wady postawy, preluksacja, rehabilitacja, psychiatria, psychologia, diagnostyka obrazowa, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, medycyna rodzinna, neurologia, dermatologia, transport sanitarny, diagnostyka laboratoryjna i bakteriologiczna, farmacja.


dla osób legitymujących się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zawodach:


lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny/kierowca, diagnosta laboratoryjny, magister / technik farmacji, technik / magister rehabilitacji/fizjoterapii, opiekun medyczny.

Szczegółowy opis warunków konkursu znajduje się u Udzielającego Zamówienia.


Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Agnieszka Malinowska – Z-ca dyrektora ds. administracyjnych, tel. 89 625 05 14, fax 89 625 05 59 e-mail: szpital@zoz.nidzica.pl

Rozpoczęcie świadczenie usług: 1 STYCZNIA 2017r.


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 15.11.2016r. do godz. 11:00 w sekretariacie ZOZ w Nidzicy, ul. Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica, z dopiskiem:. „Konkurs na świadczenia z zakresu (tu wpisać przedmiotowy zakres, którego oferta dotyczy)”. Oferty winne być sporządzone na druku ofertowym dostępnym w sekretariacie ZOZ Nidzica lub na stronie internetowej www.zoz.nidzica.pl Postępowanie konkursowe odbędzie się w dniu 15.11.2016r. o godzinie 12:00, w sali konferencyjnej ZOZ, przy ul. Mickiewicza 23.


Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu na zasadach określonych w szczegółowym opisie warunków konkursu. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu w całości lub tylko w pewnym jego zakresie, jak również przesunięcia terminu składania ofert.


Anna Osłowska

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy


Nidzica, 21.10.2016r.


13 Października Dzień Ratownictwa Medycznego

13.10.2016
Mammografia

12.10.2016

Zapraszamy osoby powyżej 60 roku życia na bezpłatne badania w ramach projektu ,,Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego”

projektpl13.powiatnidzicki.pl

BADANIA RTG KLATKI PIERSIOWEJ

Drogi Pacjencie
W celu wykonania bezpłatnego badania rtg – w pierwszej kolejności zgłoś się do swojego lekarza rodzinnego.

Badania RTG klatki piersiowej

 1. Wizyta u lekarza rodzinnego – odbiór skierowania na badania RTG klatki piersiowej do ZOZ w Nidzicy,
 2. Pracownia RTG ZOZ Nidzica, ul. Mickiewicza 25 (I piętro), wypełnienie karty rejestracyjnej do projektu, wykonanie badania od poniedziałku do piątku, godz. 08.00- 21.00. Na badania RTG nie ma konieczności wcześniejszej rejestracji.
 3. Odbiór wyników RTG u lekarza rodzinnego.

BADANIA SPIROMETRYCZNE

Drogi Pacjencie
W celu wykonania bezpłatnego badania spirometrycznego –zgłoś się do rejestracji w Punkcie Informacyjnym ZOZ w Nidzicy od dnia 2 maja 2016 r.

 1. Rejestracja na badanie spirometryczne – ZOZ Nidzica, Punkt informacyjny ZOZ Nidzica (parter), ul. Mickiewicza 25, tel. 89 625 05 00. Pozyskanie informacji o zasadach przygotowania się do badania podczas rejestracji, oraz dostępne na stronie internetowej projektu projektpl13.powiatnidzicki.pl zakładka Pliki do pobrania.
 2. Wypełnienie karty rejestracyjnej,
 3. Wykonanie badania spirometrycznego,
 4. Odbiór wyników spirometrii- Punkt informacyjny ZOZ Nidzica.

BADANIAMI SĄ OBJĘTE OSOBY POWYŻEJ 60 ROKU ŻYCIA
ZAMIESZKUJĄCE TEREN POWIATU NIDZICKIEGO

BADANIA WYKONYWANE SĄ PRZEZ
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIDZICY

Projekt pn. „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

06.10.2016
Mammografia

Dzień Lekarza

30.09.2016
Dzień Lekarza 2016

Szkoła Rodzenia w ZOZ

02.08.2016

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii
(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)